За нас

Колективът ни се състои от дипломирани специалисти с дългогодишен опит в поддръжката, ремонта и монтажните дейности на климатична и хладилна техника. Това, което ние можем да предложим спрямо другите фирми в нашия бранш е отношението към клиента, бързите срокове, в които реагираме и качеството, на което държим. Защото от опит знаем, че най – добрата реклама е препоръката от доволния клиент.

Сертификати

Персоналът ни притежава сертификати за извършване на: проверка за херметичност на хладилни, климатични инсталации и термопомпи съдържащи флуорирани парникови газове. Извличане, монтаж, поддръжка или сервизно обслужване на съответните инсталации.

« на 4 »